dinsdag, augustus 09, 2011

Complex Oostenrijkse woningen Leeuwarden aangemerkt als gemeentelijk monumentDe gemeente Leeuwarden is al geruime tijd bezig geweest om het complex van de 25 Oostenrijkse woningen in Leeuwarden (aan de Julianalaan e.o.) als gemeentelijk monument aan te merken.
In aanzet daartoe hebben wij daar een aantal keren mee te maken gehad: m.n. om informatie te verschaffen en voor sfeerbeelden voor de Friese tv.
Er is een verhelderende informatie-avond geweest waar de bewoners in gesprek konden met de gemeente over de betekenis van het verworden tot gemeentelijk monument e.d. Daar werd ook medegedeeld dat in augustus het besluit zou worden genomen over e.e.a.

Vanochtend viel dit besluit op onze deurmat: "Wij hebben, alles overwegende, besloten om de bewuste onroerende zaak ook daadwerkelijk aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit gebeurt op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening Gemeente Leeuwarden. Onze overweging treft u aan in het bijgevoegde aanwijzingsbesluit".

Als voorstander van werken aan het behoud van deze prachtige oostenrijkse woningen ben ik blij dat ons complex van 25 huizen nu een beschermde status heeft gekregen.

Minder blij ben ik met de extra kosten die toekomstige aanpassingen met zich mee brengen "wij erkennen dat een status voor de woonhuizen als gemeentelijk monument inderdaad een extra vergunningsplicht voor zekere werkzaamheden aan het exterieur en de constructie met zich meebrengt, en daardoor ook extra legeskosten". Jammer dat hier niet een creatieve oplossing voor is bedacht met het oog op al reeds gedane aanpassingen aan andere woningen.

Toch een bijzondere zaak: als zichtbaar gevolg van WO II en bedoeld als noodwoning voor ten hoogste 25 jaar, dat na 63 jaar de Oostenrijkse Woningen in Leeuwarden nog vele decenia lang als kenmerkende huizen voor de Leeuwarders bewaard zal blijven.