woensdag, mei 10, 2006

De Vlissingse Houtkust

...Geschiedenis van de Oostenrijkse woningen in Vlissingen..

De vrucht van de initiatiefgroep 'De Vlissingse Houtkust', een boekwerk over wat de subtitel al zegt, de Oostenrijkse woningen aldaar een hun geschiedenis is af!
Jaap van der Doef (oud burgemeester van Vlissingen), Mieke Meijer, Hans en Jarien Sinke hebben m.m.v. stadsarchivaris Adri Meerman dit samengesteld.

Naast de specifieke Vlissingse situatie wordt er in dit boekwerk ook aandacht voor de diverse wetenswaardigheden op landelijk niveau, vele kleurenfoto’s en enkele authentieke zwart-wit exemplaren en een voorlopige lijst van inmiddels getraceerde OW’s (zonder de pretentie dat deze compleet is overgens).

Het boekje is op 29 april feestelijk overhandigd aan de oudste (en eerste) bewoonster van een Oostenrijkse woning in Vlissingen

Zie voor de uitgave hiervan ook de site van Vlissingen

Mocht je interesse hebben voor het boekje dan kun je het bestellen door:
eur. 20,20 (17,95- + 2,25 porto) over te maken op bankrekeningnummer 97.58.04.324
tnv.:
Mw JHJ Sinke-Blacquière,
De Vlissingse Houtkust,
Wielingenlaan 3,
4382 BL Vlissingen

Uiteraard onder vermelding van je adresgegevens. Het boekje wordt je dan thuisgestuurd.