donderdag, mei 18, 2006

Een windmolen in stedelijke bebouwing

Na het bezoek aan Tjeerd van der Bij van Friesland Windgenerator techniek 's contact gezocht met de gemeente Leeuwarden rond het fenomeen van wens om in de stad een windmolen bij huis te plaatsen. Grote verbazing aan de kant van de gemeente; zowel bij de afdeling milieu als bij de afdeling bouw en woningtoezicht. Een dergelijke verzoek is in Leeuwarden nog niet eerder gedaan.

Bij beide afdelingen goede en constructieve telefonische gesprekken: zij wilden toch graag weten in welke richting ik zat te denken, dat 's uit te werken en daar 's verder over in gesprek te komen.

T.b.v. de correspondentie heb ik een aantal foto's bewerkt om impressie te kunnen geven hoe e.e.a er uit zou kunnen komen te zien, e.e.a. op basis van de Maja1000 windmolen zoals ik die bij Tjeerd van der Bij heb gezien.:PLaatsing op de voorgevel aan de IrenestraatEn mogelijke plaatsing op westgevel (foto vanaf garage)En plaatsing op een mast achter het huis (gezien vanaf de Pr.Bernhardstraat.


Deze en nog een aantal andere foto's worden gebruikt om verder in gesprek te komen met de gemeente Leeuwarden. Ontwikkelingen op dat vlak zal ik hier melden.

woensdag, mei 10, 2006

De Vlissingse Houtkust

...Geschiedenis van de Oostenrijkse woningen in Vlissingen..

De vrucht van de initiatiefgroep 'De Vlissingse Houtkust', een boekwerk over wat de subtitel al zegt, de Oostenrijkse woningen aldaar een hun geschiedenis is af!
Jaap van der Doef (oud burgemeester van Vlissingen), Mieke Meijer, Hans en Jarien Sinke hebben m.m.v. stadsarchivaris Adri Meerman dit samengesteld.

Naast de specifieke Vlissingse situatie wordt er in dit boekwerk ook aandacht voor de diverse wetenswaardigheden op landelijk niveau, vele kleurenfoto’s en enkele authentieke zwart-wit exemplaren en een voorlopige lijst van inmiddels getraceerde OW’s (zonder de pretentie dat deze compleet is overgens).

Het boekje is op 29 april feestelijk overhandigd aan de oudste (en eerste) bewoonster van een Oostenrijkse woning in Vlissingen

Zie voor de uitgave hiervan ook de site van Vlissingen

Mocht je interesse hebben voor het boekje dan kun je het bestellen door:
eur. 20,20 (17,95- + 2,25 porto) over te maken op bankrekeningnummer 97.58.04.324
tnv.:
Mw JHJ Sinke-Blacquière,
De Vlissingse Houtkust,
Wielingenlaan 3,
4382 BL Vlissingen

Uiteraard onder vermelding van je adresgegevens. Het boekje wordt je dan thuisgestuurd.

Normandie, bunkers en zonne-energie

De afgelopen meivakantie naar Normandie toegeweest. Dit om de al jarenlange drang van onze zonen daar 's te gaan kijken in te lossen.
D-day en alles wat daarmee te maken heeft is hierdoor erg in beeld geweest.
Aardig daarbij was het bezoek aan 'Musee de la Batterie de Crisbecq' in Saint Marcouf. Dit is het grootste artilleriebatterij aan de kust bij Utah beach. En wat zag ik daar bij een van de bunkers, jawel zonnepanelen. Waar oude tijden en nieuwe middelen samenkomen.